นวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวน ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ

Release Date : 23-01-2023 16:00:00
นวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวน ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ

ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวน ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารประทวน ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง