การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำของขบวนเรือพระราชพิธี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 1000 พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ขบวนเรือ

Release Date : 10-04-2024 18:00:00
การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำของขบวนเรือพระราชพิธี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 1000 พลเรือตรี ทรงฤทธิ์  ฉัตรเงิน  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ขบวนเรือ

การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำของขบวนเรือพระราชพิธี
ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 1000
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ขบวนเรือพระราชพิธี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และการจราจรทางน้ำการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ร่วมกับหน่วยต่างๆได้แก่หน่วยร่วมปฏิบัติในกองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า วชิรพยาบาล สำนักงานสิ่งแวดล้อม และสำนักการระบายน้ำ
กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และตรวจสอบความพร้อมของหน่วยต่างๆที่ร่วมปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
และควบคุมการจราจรทางน้ำ ของขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำของขบวนเรือพระราชพิธี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 1000 พลเรือตรี ทรงฤทธิ์  ฉัตรเงิน  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ขบวนเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง