ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน 9 เมษายน 2567 เวลา 0900 พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้กรุณา

Release Date : 10-04-2024 17:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน 9 เมษายน 2567 เวลา 0900  พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้กรุณา

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน 9 เมษายน 2567 เวลา 0900
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้กรุณากล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 80 นาย เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกเป็นกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งจะดำเนินการฝึกในห้วง เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 เพื่อให้พร้อมเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในห้วงตุลาคม 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับกำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน 9 เมษายน 2567 เวลา 0900  พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้กรุณา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง