รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี บนเขียงฝึกพื้นที่บางนา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 0930 พลเรือโท วิจิตร ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีและคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึก

Release Date : 10-04-2024 16:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี บนเขียงฝึกพื้นที่บางนา  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 0930 พลเรือโท วิจิตร  ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีและคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึก

รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี บนเขียงฝึกพื้นที่บางนา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 0930
พลเรือโท วิจิตร ตันประภา
รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีและคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึก และให้โอวาทให้กับกำลังพลฝีพายที่ฝึกซ้อมเขียงฝึกพื้นที่บางนา ณ ลานอเนกประสงค์ กรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยฝึกพื้นที่บางนา เข้ารายงานตน สำหรับเขียงฝึกพื้นที่บางนา ใช้ฝึกให้กับกำลังพลฝีพายประจำเรือ จำนวน 4 ลำ ประกอบด้วย เรือครุฑเหิรเห็จ จาก กรมพลาธิการทหารเรือ เรืออสุรปักษี จาก กรมอุทกศาสตร์
เรือเสือทยานชลและเรือเสือคำรณสินธุ์ จาก กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ รวม ฝีพายประจำเรือ จำนวน 130 นาย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี บนเขียงฝึกพื้นที่บางนา  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 0930 พลเรือโท วิจิตร  ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีและคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง