ในวันพุธที่ 28 ธ.ค.65 พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) เวลา 0709 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พลับพลาที่ประดิษฐาน กองบัญชาการ

Release Date : 30-12-2022 09:00:00
ในวันพุธที่ 28 ธ.ค.65 พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) เวลา 0709 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พลับพลาที่ประดิษฐาน กองบัญชาการ

ในวันพุธที่ 28 ธ.ค.65
พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1) เวลา 0709 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พลับพลาที่ประดิษฐาน กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 28 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งกองเรือลำน้ำร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถในการนำทัพเรือ เคลื่อนกำลังตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้าต่อตีข้าศึกตามค่ายต่างๆ จนกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการจึงถือเป็นต้นแบบของการปฏิบัติการตามลำน้ำ มาจนกระทั่งปัจจุบัน
2) เวลา 1000 ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
3) เวลา 1120 ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 บก.กลน.
4) เวลา 1200 ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ มอบประกาศนียบัตร พร้อมได้ชื่นชมและยกย่อง กำลังพลของกองเรือลำน้ำ จำนวน 3 นาย ที่ได้ประกอบคุณงามความดีในการช่วยเหลือ นายปภังกร โชคชัยแสน อายุ 36 ปี ประสบภัยทางน้ำลอยคออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้อย่างปลอดภัย เหตุเกิดเมื่อ วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.2565 เวลาประมาณ 0620 ประกอบด้วย
1. จ.อ.ธรรมสินธุ์ สุขแสง
2. จ.อ.เศกสรรค์ ชั้นดี
3. จ.อ.ราชัญ เลยไธสง
5) เวลา 1220 ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ อวยพรและ มอบของขวัญ แก่กำลังพลของกองเรือลำน้ำ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ 28 ธ.ค.65 พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) เวลา 0709 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พลับพลาที่ประดิษฐาน กองบัญชาการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง