ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ธ.ค.65 พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ลำแม่น้ำโขง และสถานีเรือ ดังนี้ 1.) ในวันพุธที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 1400 ตรวจ

Release Date : 22-12-2022 23:05:30
ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ธ.ค.65 พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ลำแม่น้ำโขง และสถานีเรือ ดังนี้ 1.) ในวันพุธที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 1400 ตรวจ

ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ธ.ค.65
พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ลำแม่น้ำโขง และสถานีเรือ ดังนี้
1.) ในวันพุธที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 1400 ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี
2.) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.65 เวลา 1400 ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม และ สถานีเรือธาตุพนม อ.ธาตุพนม จว.นครพนมพร้อมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ ในพื้นที่
เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลของ กองเรือลำน้ำ ที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งให้โอวาทกับกำลังพลให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตน รวมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เป็นหลักสำคัญ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ธ.ค.65 พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ลำแม่น้ำโขง และสถานีเรือ ดังนี้ 1.) ในวันพุธที่ 21 ธ.ค.65 เวลา 1400 ตรวจ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง