ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการและข้าราชการของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

Release Date : 22-11-2022 17:17:03
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พลเรือตรี ถุงเงิน  จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการและข้าราชการของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการและข้าราชการของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 100 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคาร บก.ทร.พระราชวังเดิม และพิธีทำบุญ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม
#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธาการ
#กองทัพเรือ

                                                                                                                                                                                           

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พลเรือตรี ถุงเงิน  จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการและข้าราชการของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง