ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของ กองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ พระครูธรรมธรประกิจ กิจฺจสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม (บางพัง)

Release Date : 06-08-2022 08:00:00
ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.  พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของ กองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ พระครูธรรมธรประกิจ กิจฺจสาโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม (บางพัง)

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของ กองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ พระครูธรรมธรประกิจ กิจฺจสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ซึ่งได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สิริอายุ 51 ปี ณ ตำบลบางพูด อำเภอ   ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.  พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการของ กองเรือลำน้ำ ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ พระครูธรรมธรประกิจ กิจฺจสาโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม (บางพัง)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง