พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ค.65 จำนวน 3 นาย โดยมีรองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ หัวหน้ากอง และแผนกต่า

Release Date : 30-06-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ค.65  จำนวน 3 นาย โดยมีรองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  หัวหน้ากอง และแผนกต่า

ในวันพฤหัสบดีที่ 
30 มิถุนายน 2565 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ 
ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน
ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ค.65 
จำนวน 3 นาย โดยมีรองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  หัวหน้ากอง และแผนกต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ 
ณ หน้าห้องธงชัยเฉลิมพล 
กองบัญชาการ 
กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 
กองเรือลำน้ำ ขอขอบคุณพลทหารทุกนายที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ
และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป 
 
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ 
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ค.65  จำนวน 3 นาย โดยมีรองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  หัวหน้ากอง และแผนกต่า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง