กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้รับมอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจจับและต่อต้าน อากาศยานไร้คนขับ ( Anti Drone ) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างต้นแบบจากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ เพื่อให้ กองเรือลำน้ำ ได้นำไปใช้งาน

Release Date : 19-05-2022 00:00:00
กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ ได้รับมอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจจับและต่อต้าน อากาศยานไร้คนขับ  ( Anti Drone ) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างต้นแบบจากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ เพื่อให้  กองเรือลำน้ำ ได้นำไปใช้งาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 
กองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ ได้รับมอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจจับและต่อต้าน
อากาศยานไร้คนขับ 
( Anti Drone )
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างต้นแบบจากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรือ เพื่อให้ 
กองเรือลำน้ำ ได้นำไปใช้งาน โดยมี นาวาเอก 
ณฐพัฒน์  ซื่อมงคล 
รองผู้บัญชาการ
กองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการ 
เป็นผู้รับมอบผลงาน
การวิจัยดังกล่าว 
ณ กองบัญชาการ
กองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ ได้รับมอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจจับและต่อต้าน อากาศยานไร้คนขับ  ( Anti Drone ) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างต้นแบบจากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ เพื่อให้  กองเรือลำน้ำ ได้นำไปใช้งาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง