พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำผึ้ง นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมฯประกอบด้วยการชำระล้างพื้นถนนทางเดิน

Release Date : 01-04-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำผึ้ง นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมฯประกอบด้วยการชำระล้างพื้นถนนทางเดิน

วันศุกร์ที่  1 เมษายน 2565 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำผึ้ง นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมฯประกอบด้วยการชำระล้างพื้นถนนทางเดิน การเก็บขยะมูลฝอย และการตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 2 ข้างทาง จากทางเข้าหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 4 ถึง ถนนสามแยกซอยบัวผึ้งพัฒนา ทางเข้าตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ 2 เมษายน 2565  และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับสาธารณชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชน ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำผึ้ง นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมฯประกอบด้วยการชำระล้างพื้นถนนทางเดิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง