พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พลับพลาที่ประดิษฐ์ฐานกองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 28 ธันว

Release Date : 28-12-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ พลับพลาที่ประดิษฐ์ฐานกองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 28 ธันว

ในวันอังคารที่ 28 ธ.ค.64 เวลา 0830 พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่พระราชวังเดิม ในการนี้ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  พร้อมกำลังพลของกองเรือลำน้ำเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
และในเวลา 1049 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ณ พลับพลาที่ประดิษฐ์ฐานกองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 28 ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งกองเรือลำน้ำร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถในการนำทัพเรือปฏิบัติการรบ เคลื่อนกำลังตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้าต่อตีข้าศึกตามค่ายต่างๆ จนกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จ อันถือเป็นต้นแบบของการปฏิบัติการตามลำน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ มาจนกระทั่งปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ พลับพลาที่ประดิษฐ์ฐานกองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 28 ธันว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง