พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ ในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่ว

Release Date : 13-12-2021 00:00:00
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ ในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 โดยมี นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่ว

 
   วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย 
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ ในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 โดยมี นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมในพิธี  ณ ลานหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพเรือ  พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
     สำหรับการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ประจำปี การศึกษา 2564 จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2564  ณ วัดบวรนิเวศวิหาร รวมระยะเวลา 15 วัน ซึ่งมีนักเรียนนายเรือเข้าร่วมบรรพอุปสมบทจำนวน 70 นาย
ในการนี้ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ นายทหาร ของกองเรือลำน้ำ รวมจำนวน 3 นาย ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ ในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 โดยมี นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าหน่ว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง