ตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 13 นาย

Release Date : 11-11-2021 00:00:00
ตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 13 นาย

ในวันที่ 11 พ.ย.64 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 13 นาย โดยมี รอง ผบ.กลน.และนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 13 นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง