พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ประธานพิธีฯ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ กลน.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กลน.

Release Date : 23-10-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ประธานพิธีฯ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ กลน.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กลน.

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
             พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ประธานพิธีฯ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ กลน.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กลน.เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย  ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ประธานพิธีฯ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ กลน.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กลน.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง