พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ ให้กับนายทหารประทวนในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 26-08-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ ให้กับนายทหารประทวนในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ในวันที่ 26 ส.ค.64 เวลา 14.00 น. พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ ให้กับนายทหารประทวนในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 นาย ประกอบไปด้วย เลื่อนยศเป็น พ.จ.อ. จำนวน 5 นาย เลื่อนยศเป็น พ.จ.ท. จำนวน 8 นาย เลื่อนยศเป็น พ.จ.ต. จำนวน 3 นาย และเลื่อนยศเป็น พ.จ.ต.หญิง จำนวน 1 นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 บก.กลน. 
 
แผนกกิจการพลเรือน กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ ให้กับนายทหารประทวนในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง