พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำกำลังพลผลัดเปลี่ยน นรข. ประจำปี งป.64 เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64 โดยให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามหลักนิยมแล

Release Date : 18-07-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำกำลังพลผลัดเปลี่ยน นรข. ประจำปี งป.64  เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64 โดยให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามหลักนิยมแล

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำกำลังพลผลัดเปลี่ยน นรข. ประจำปี งป.64 
เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64 โดยให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามหลักนิยมและยุทธวิธี ในการปฏิบัติการลำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
โดยใช้พื้นที่ฝึกในแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณวัดหมอเฒ่า ต.ช่องสะเดา อ.เมืองฯจว.กาญจนบุรี
เมื่อ 12 ก.ค.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคลำน้ำกำลังพลผลัดเปลี่ยน นรข. ประจำปี งป.64  เพื่อฝึกอบรมกำลังพลทดแทน นรข.ในวาระ ต.ค.64 โดยให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ในเรือทุกชนิด ที่มีใช้งานใน นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามหลักนิยมแล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง