พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมลฑล เพื่อตรวจความพร้อม ความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1

Release Date : 27-06-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมลฑล เพื่อตรวจความพร้อม ความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.
ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมลฑล เพื่อตรวจความพร้อม ความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1 - 10 มิ.ย.64 
ประกอบด้วย 
-หมู่เรือถวายความปลอดภัยพระตำหนักจังหวัดปทุมธานี(มป.14)
-หน่วยเฉพาะกิจ กองเรือยุทธการ 401 (ฉก.กร.401) / หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 1 (นชภ.1)
-หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 2(นชภ.2)
-หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ 3(นชภ.3)
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมลฑล เพื่อตรวจความพร้อม ความเรียบร้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง