พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่

Release Date : 29-06-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน  3 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 
3 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 
ณ ห้องเอนกประสงค์ 
กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ของกองเรือลำน้ำ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน  3 นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง