กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และกำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

Release Date : 22-03-2022 00:00:00
กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และกำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

 

 

กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และกำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ...

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และกำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง