กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี น.อ.ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ รอง ผบ.กลน.กร.ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้

Release Date : 23-11-2023 18:45:03
กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี   น.อ.ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ  รอง ผบ.กลน.กร.ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้

กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยมี น.อ.ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ
รอง ผบ.กลน.กร.ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน 209 นาย กำลังทางเรือ จำนวน 28 ลำ และรถยนต์และรถพยาบาลฉุกเฉิน รวม จำนวน 8 คัน ซึ่งทำการลาดตระเวนและเฝ้าระวังในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานนนทบุรี จ.นนทบุรี ถึง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ รวมระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่ วัน จันทร์ ที่ 27 พ.ย.66 เวลา 1700 จนถึง วัน อังคาร ที่ 28 พ.ย.66 เวลา 0800
ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องใน วันลอยกระทง กองทัพเรือ
ได้ที่ กองบังคับการหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หมายเลข โทรศัพท์ 0 2475 3093 และ 0 2475 3094 และสายด่วน 1696
กองทัพเรือ เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี   น.อ.ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ  รอง ผบ.กลน.กร.ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือผู้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง