แจ้งเหตุด่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ และเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในทะเล

Release Date : 29-12-2023 10:51:50
แจ้งเหตุด่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ  และเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในทะเล

แจ้งเหตุด่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ และเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในทะเล

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
แจ้งเหตุด่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ  และเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในทะเล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง