กองเรือลำน้ำ ขอประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการดังนี้

Release Date : 10-03-2023 12:13:24

กองเรือลำน้ำ ขอประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการดังนี้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง