โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นชายไทยอายุตั้งแต่ 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

Release Date : 14-02-2023 13:51:27
โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นชายไทยอายุตั้งแต่ 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นชายไทยอายุตั้งแต่ 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถสมัครทาง Internet เพียงช่องทางเดียว ที่เว็บไซด์โรงเรียนนายเรือ http://www.admission-rtna.net หรือ http://www.rtna.ac.th หรือ เว็บไซต์กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2475 3995 0 2475 7435 ทุกวันราชการ เว้นวันวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
#โรงเรียนนายเรือ เป็นแหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นชายไทยอายุตั้งแต่ 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง