สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือ

Release Date : 04-12-2022 10:00:00
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือ

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือ รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำนี้ว่า "เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ชื่อภาษาอังกฤษ “H.T.M.S. BHUMIBOL ADULYADEJ" ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย
คุณลักษณะที่สำคัญของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
1) ความยาวเรือ 124.1 เมตร
2) ความกว้าง 14.4 เมตร
3) ระวางขับน้ำเต็มที่ 3,700 ตัน
4) ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต
5) ความเร็วสูงสุด 30 นอต
6) ระยะปฏิบัติการสูงสุดที่ความเร็ว 18 นอต 4,000 ไมล์ทะเล
7) เครื่องจักรใหญ่ดีเซล
8)เครื่องจักรใหญ่แก็สเทอร์ไบน์
9) ระบบอาวุธ
- ปืนใหญ่ขนาด 76 มม.
- ปืนกลขนาด 30 มม.
- ปืนกลขนาด .50 นิ้ว
- เครื่องยิงตอร์ปิโด
- เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีทางตั้ง สามารถยิงลูกอาวุธนําวิถีแบบพื้นสู่อากาศ
- เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีแบบพื้นสู่พื้น
- ปืนกลป้องกันตนเองระยะประชิด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง