10 แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับกำลังพล ทร. และครอบครัว

Release Date : 12-04-2022 00:00:00
10 แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับกำลังพล ทร. และครอบครัว

10 แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับกำลังพล ทร. และครอบครัว
 
สายด่วนโควิด (Hot Line)
- รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 0988352544 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
- รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 038933971 (ในเวลาราชการ) และ 0822360627 (นอกเวลาราชการ)

รูปภาพที่เกียวข้อง
10 แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับกำลังพล ทร. และครอบครัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง