นาวาเอก กรวิทย์ ฉายะรถี

  • นาวาเอก กรวิทย์ ฉายะรถี

  • รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ (๑)

  • สมรส
  • -
  • -