นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล

  • นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล

  • รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ (๑)

  • สมรส
  • -
  • -