นาวาเอก สุเทพ พงษ์ศรีกุล

  • นาวาเอก สุเทพ พงษ์ศรีกุล

  • รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๒)

  • สมรส
  • -
  • -