นาวาเอก รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ

  • นาวาเอก รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ

  • รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๑)

  • สมรส
  • -
  • -