ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้กำหนดแนวทางมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ นำไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อลดสาเหตุของหมอกควัน และมลพิษทางอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

Release Date : 16-02-2023 13:54:13
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้กำหนดแนวทางมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ นำไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อลดสาเหตุของหมอกควัน และมลพิษทางอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้กำหนดแนวทางมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ นำไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อลดสาเหตุของหมอกควัน และมลพิษทางอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้กำหนดแนวทางมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ นำไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อลดสาเหตุของหมอกควัน และมลพิษทางอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง