กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

Release Date : 04-11-2022 08:32:23
กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ  เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พลเรือตรีถุงเงิน  จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พลเรือตรีถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ทำการลาดตระเวนและเฝ้าระวังในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ สะพานนนทบุรี จ.นนทบุรี ถึง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ รวมระยะทาง 82 กิโลเมตร ตั้งแต่ วันอังคารที่ 8 พ.ย.65เวลา 1700 จนถึง วันพุธที่ 9 พ.ย.65 เวลา 0800
ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องใน วันลอยกระทง กองทัพเรือ ได้ที่ กองบังคับการหมวดเรือที่ 3
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หมายเลข โทรศัพท์ 0 2475 3093 และ 0 2475 3094 และสายด่วน 1696
กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ  เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พลเรือตรีถุงเงิน  จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง