กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 0900 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

Release Date : 28-03-2024 12:00:00
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 0900 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 0900
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 บริเวณวัดบางนานอก แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
โดยมี พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมฯ ในการนี้ กองเรือลำน้ำร่วมกับ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และสำนักงานเขตบางนา กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บกวาดใบไม้ การล้างพื้น การล้างห้องสุขา และการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในวัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 0900 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง