ใน 311500 ธ.ค.65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ จ.ท.สหรัฐ อีสา กำลังพล ร.ล.สุโขทัย ที่ประสบเหตุอับปาง ณ วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

Release Date : 01-01-2023 20:00:00
ใน 311500 ธ.ค.65  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์  ในการพระราชทานเพลิงศพ จ.ท.สหรัฐ  อีสา กำลังพล ร.ล.สุโขทัย ที่ประสบเหตุอับปาง ณ วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ใน 311500 ธ.ค.65
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ
จ.ท.สหรัฐ อีสา กำลังพล ร.ล.สุโขทัย ที่ประสบเหตุอับปาง ณ วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยมี พล.ร.ต.ถุงเงิน จงรักชอบ ผบ.กลน.กร.ผู้แทน ทร. เป็นประธาน พร้อมด้วย น.อ.นพดล สมชื่อ รองผบ.กฟก.1 กำลังพล กลน.
และ กฟก.1 เข้าร่วมพิธีด้วย ผลกาปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 311500 ธ.ค.65  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์  ในการพระราชทานเพลิงศพ จ.ท.สหรัฐ  อีสา กำลังพล ร.ล.สุโขทัย ที่ประสบเหตุอับปาง ณ วัดตะกล่ำ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง