กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น. พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

Release Date : 07-11-2022 20:00:00
กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น. พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565
วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น. พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ฯ สืบเนื่องมาจากในวันลอยกระทงของทุกปี จะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการลาดตระเวน เฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง สวนสาธารณะ รวมถึงท่าเรือที่มีประชาชนมาใช้บริการสัญจรทางน้ำ โดยประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐและเอกชน
อาทิ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล รวมถึง มูลนิธิ หน่วยงานกู้ภัย และโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ เป็นไปอย่างทันต่อเหตุการณ์
สำหรับพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงจะรับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 5 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ระหว่างสะพานนนทบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระนั่งเกล้า พื้นที่ระหว่างสะพานพระนั่งเกล้า ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พื้นที่ระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานภูมิพล 1 พื้นที่ระหว่างสะพานภูมิพล 1 ถึงท่าเรือพระประแดง และพื้นที่ระหว่างท่าเรือพระประแดง ถึงปากน้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ถึงวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ซึ่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จัดเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพลประจำเรือ/ชุดประดาน้ำ รวมจำนวนประมาณ 209 นาย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ เรือจู่โจมลำน้ำ เรือยางท้องแข็ง เรือยาง เรือพยาบาล และเจ็ทสกี รวมจำนวน 28 ลำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต/อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ
ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นผู้ประสบภัยทางน้ำในพื้นที่ดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 3093 และ 0 2475 3094 และสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
#กองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น. พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง