ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ฯนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว พร้อมนำวิ่งออกกำลังกาย เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ

Release Date : 05-10-2022 18:00:00
ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ฯนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว พร้อมนำวิ่งออกกำลังกาย เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ

ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ฯนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
วัดรอบเอว พร้อมนำวิ่งออกกำลังกาย เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ มีสุขภาพ ที่แข็งแรง ตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ฯนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว พร้อมนำวิ่งออกกำลังกาย เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง