ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมร้องเพลงชาติไทย

Release Date : 28-09-2022 12:00:00
ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมร้องเพลงชาติไทย

ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมร้องเพลงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธงของหน่วย ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยนำกำลังพลของกองเรือลำน้ำ ร่วมร้องเพลงชาติไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง