พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นาวาโท กสิณพจน์ ทองชุ่ม หัวหน้าแผนกธุรการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ที่เจ็บป่วย และได้พักรักษาตัวที่บ้านพักอาศัย

Release Date : 25-08-2022 14:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นาวาโท กสิณพจน์ ทองชุ่ม หัวหน้าแผนกธุรการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ที่เจ็บป่วย และได้พักรักษาตัวที่บ้านพักอาศัย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นาวาโท กสิณพจน์ ทองชุ่ม หัวหน้าแผนกธุรการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ที่เจ็บป่วย และได้พักรักษาตัวที่บ้านพักอาศัย หมู่ 1ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ได้มอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมพูดคุยรับฟังถึงแนวทางในการรักษา และความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในช่วงของการรักษาตัวเองกลับมามีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะสู้กับโรคภัยต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นาวาโท กสิณพจน์ ทองชุ่ม หัวหน้าแผนกธุรการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ที่เจ็บป่วย และได้พักรักษาตัวที่บ้านพักอาศัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง