พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกา

Release Date : 04-07-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกา

ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 0900 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 ในกิจกรรมประกอบด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า การกวาดเศษขยะใบไม้แห้งรอบลานวัด และการทำความสะอาดรอบพระอุโบสถให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีครูและนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประชาชนจิตอาสา จากชุมชนโยธินพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชน ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
# รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราฎร์ศรัทธา
# กองทัพเรือ
# กองเรือยุทธการ
#กองเรือลำน้ำ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ นำกำลังพลจิตอาสาของ กองเรือลำน้ำ จำนวน 30 นาย พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง