กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย การรับพรจาก ผู้บังคับบังชา เนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์

Release Date : 12-04-2022 00:00:00
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย การรับพรจาก ผู้บังคับบังชา เนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์

ในวันอังคารที่ 12 เมษายน2565 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย การรับพรจาก ผู้บังคับบังชา เนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์  โดยมี นาวาเอก ณฐพัฒน์  ซื่อมงคล รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ 
กองเรือยุทธการ กล่าวอวยพรให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำและครอบครัว ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกำลังพลของกองเรือลำน้ำ 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อย่างเคร่งครัด
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย การรับพรจาก ผู้บังคับบังชา เนื่องในวาระเทศกาลวันสงกรานต์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง