พลเรือตรีปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)

Release Date : 22-03-2022 00:00:00
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)

ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มี.ค.๖๕ 
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.)
และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) เขตนครพนมประกอบด้วย  
สน.เรือมุกดาหาร
บก.นรข.เขตนครพนม
สน.เรือธาตุพนม
สน.เรือนครพนม
สน.เรือบ้านแพง
เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ของ กองเรือลำน้ำ ที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล มีภารกิจเสี่ยงอันตราย จากผู้กระทำความผิดกฎหมาย ในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ(ผบ.กลน.กร.) และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง