เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กพร.ทร.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต ฯลฯ

Release Date : 07-12-2021 00:00:00
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  กพร.ทร.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต ฯลฯ

กพร.ทร. กำหนดให้หน่วยต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
มีกิจกรรมต่าง ๆ
ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน (ชุมชน) วัด/มัสยิด และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงหน่วย นั้น
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี
ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดโยธินประดิษฐ์  ต.สำโรง อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ โดยมี ว่าที่ น.อ.อำนวย  พุทธสังฆ์ นำกำลังพลจิตอาสา  ของกองเรือลำน้ำ 
จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่  ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ตั้งแต่
เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  กพร.ทร.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต ฯลฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง