พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และได้จัดสิ่งของอุ

Release Date : 02-06-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และได้จัดสิ่งของอุ

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และได้จัดสิ่งของอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา จำนวน 100 ชุด และน้ำดื่มจาก วศ.ทร. จำนวน 1,200 ขวดให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ ในพื้นที่ชุมชนโยธินพัฒนา    ต.สำโรงเหนืออ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ  
เมื่อ 2 มิ.ย.64

 

.

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน.กร. และกำลังพลจิตอาสา ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 และได้จัดสิ่งของอุ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง