พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนและพิธีปลดทหารกองประจำการ

Release Date : 25-05-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนและพิธีปลดทหารกองประจำการ

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนและพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน  ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนและพิธีปลดทหารกองประจำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง