พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อม การถวายความปลอดภัย

Release Date : 17-02-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อม การถวายความปลอดภัย

ใน ๑๖ ก.พ.๖๔  พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อม การถวายความปลอดภัย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยมีห้วงการฝึกระหว่าง ๑๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อม การถวายความปลอดภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง