กลน.กร. ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓

Release Date : 14-01-2020 00:00:00
กลน.กร. ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓

      ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ ม.ค.๖๓ กลน.กร ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓ ในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณ อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยตั้งกองอำนวยการฝึกฯ ที่ วัดบ้านถ้ำ อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กลน.กร. ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของ กลน.กร.ประจำปี งป.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง