ในจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๖ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล

Release Date : 15-02-2023 12:54:30
ในจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๐๐๐  พลเรือตรี ถุงเงิน  จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๖  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล

ในจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๐๐๐
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๖ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับฝึก ฯ พร้อมฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตการฝึก ตามแผนเผชิญเหตุ ตามยุทธวิธีการปฏิบัติการตามลำน้ำ การฝึกในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการฝึกถวายความปลอดภัยฯในครั้งนี้ ณ วัดมโนธรรมาราม ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
จากนั้นในเวลา ๑๒๐๐ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยฝึก ตรวจดูกำลังพลที่มาให้การบริการตัดผมกับเด็กนักเรียน พร้อมได้นำไอศกรีม และขนมมาให้รับประทาน ร่วมทั้งได้มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่การฝึก

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๐๐๐  พลเรือตรี ถุงเงิน  จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยของ กองเรือลำน้ำ ประจำปี งป.๖๖  พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง