ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 0700 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 66 รูป เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ กองบัญชาการ

Release Date : 30-12-2022 20:00:00
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 0700 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 66 รูป เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566  ณ กองบัญชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 0700
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการพร้อมด้วย ข้าราชการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 66 รูป
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 0700 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย ข้าราชการ กองเรือลำน้ำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 66 รูป เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566  ณ กองบัญชาการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง