ใน14 พ.ย.65 กลน.กร. จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย.65โดยจัดกำลังพลของ กลน.กร. จำนวน 30 นาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งพุ่มไม้ กวาดเศษขยะใบไม้แห้งรอบลานวัดทำความสะอาดรอบพระอุโบสถให้มีความสะอาด

Release Date : 14-11-2022 15:46:30
ใน14 พ.ย.65 กลน.กร. จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย.65โดยจัดกำลังพลของ กลน.กร. จำนวน 30 นาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งพุ่มไม้ กวาดเศษขยะใบไม้แห้งรอบลานวัดทำความสะอาดรอบพระอุโบสถให้มีความสะอาด

ใน14 พ.ย.65 กลน.กร.
จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย.65โดยจัดกำลังพลของ กลน.กร. จำนวน 30 นาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งพุ่มไม้ กวาดเศษขยะใบไม้แห้งรอบลานวัดทำความสะอาดรอบพระอุโบสถให้มีความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดโยธินประดิษฐ์ โดยมี น.อ.ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ รอง ผบ.กลน.กร.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดโยธินประดิษฐ์        ต.สำโรงอ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน14 พ.ย.65 กลน.กร. จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พ.ย.65โดยจัดกำลังพลของ กลน.กร. จำนวน 30 นาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งพุ่มไม้ กวาดเศษขยะใบไม้แห้งรอบลานวัดทำความสะอาดรอบพระอุโบสถให้มีความสะอาด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง