ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งได้ชื่นชมและยกย่องกำลังพลของกองเรือลำน้ำ (จำนวน ๔ นาย )

Release Date : 28-10-2022 21:00:00
ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งได้ชื่นชมและยกย่องกำลังพลของกองเรือลำน้ำ (จำนวน ๔ นาย )

ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ                                                                                                                            ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งได้ชื่นชมและยกย่องกำลังพลของกองเรือลำน้ำ (จำนวน ๔ นาย ) ได้แก่
1. จ่าเอก ไพฑูรณ์ พีชัยภูมิ ผู้ควบคุมเรือ
2. จ่าเอก พงษ์ศักดิ์ วงศ์ตาผา ช่างกล
3. จ่าเอก เอกสิทธิ์ เหลืองเลิศวันชัย
4. จ่าเอก วงศธร ชินกร เจ้าหน้าที่ประดาน้ำ
ในการช่วยเหลือ นายสมชาย เกาสุรัตน์ อายุ ๖๕ ปี ประสบอุบัติเหตุเรือล่มลอยคออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา บริวณหน้ามัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้อย่างปลอดภัยเหตุเกิดเมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๖๓๐ ขณะที่กำลังพลดังกล่าวนำเรือ ล.๓๑๒๕ (ฉก.กร.๔๐๑) ออกเรือลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ ได้พบผู้ประสบอุบัติเหตุเรือล่มอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้นำเรือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนำขึ้นเรือ ล.๓๑๒๕ และนำเรือไปส่งที่ท่าเรือมัสยิดสุวรรณภูมิได้อย่างปลอดภัย การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ เป็นการประกอบคุณงามความดีต่อสังคม และสร้างชื่อเสียงแก่หน่วยงาน และกองทัพเรือ และเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบายว่า “กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” จึงสมควรได้รับการยกย่องชมเชยเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ดังนั้น กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จึงขอประกาศยกย่องชมเชย กำลังพลทั้ง ๔ นาย ให้ทราบโดยทั่วกันและให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งได้ชื่นชมและยกย่องกำลังพลของกองเรือลำน้ำ (จำนวน ๔ นาย )
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง