ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ

Release Date : 12-10-2022 19:00:00
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เวลา 0710 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 89 รูป ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
2. เวลา 0810 พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
3. เวลา 0910 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
จากนั้นเวลา 1030
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำกำลังพลจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ
#กองเรือลำน้ำ
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง