ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือล้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคัญบัญชา ให้กับ นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) ในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการ

Release Date : 27-09-2022 12:00:00
ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือล้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านเดิม)  ส่งมอบหน้าที่การบังคัญบัญชา ให้กับ นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) ในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการ

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ดิลกนรนารถ
ผู้บัญชาการกองเรือล้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านเดิม)  ส่งมอบหน้าที่การบังคัญบัญชา ให้กับ นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) ในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และ กำลังพลของกองเรือลำน้ำเข้าร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ เขตบางนา กรุงเทพมหาคร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือล้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านเดิม)  ส่งมอบหน้าที่การบังคัญบัญชา ให้กับ นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) ในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง